06 30624718 Info@sport-spine.nl

Behandeltarieven

Wanneer krijg ik het vergoed? 

We hanteren de tarieven zoals op deze pagina vermeld. Dit geldt alleen wanneer je niet aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie. Wanneer dit wel het geval is, dan gaat de rekening direct door naar de verzekeraar en zolang het pakket voldoende is zal je geen rekening thuis krijgen. De verzekering bepaalt in dat geval ook de prijs van de zitting.

Reglementen

Om ervoor te zorgen dat onze zorg optimaal tot zijn recht komt en voor een goed verloop van de behandelperiode hebben wij een aantal ‘huishoudelijke’ afspraken gemaakt. Deze vind je terug in de volgende reglementen:

Privacyverklaring-2018

Huisreglement 

Klachtenprocedure 

 

 

 

Behandeltarieven 

Zitting fysiotherapie: € 32,50
Zitting manuele therapie: € 45,00
Screening, intake en onderzoek: € 47,50
Intake en onderzoek na verwijzing: € 32,50
Niet nagekomen afspraak: 75% ( let op: deze rekening gaat níet naar de verzekering)